Number

36

Full Name

Unknown Tereshchenko

Country

Ukraine

Oblast

Kyiv Oblast

City or Village

Velyka Vilshanka

Language

Ukrainian

English Translation

No