Number

101

Full Name

Vasyl Khodiak

Country

Ukraine

Oblast

Vinnytsia Oblast

City or Village

Zozova

Language

Ukrainian

English Translation

No