Number

26

Full Name

Budnyk Nadezhda

Country

Ukraine

Oblast

Cherkasy Oblast

City or Village

Cherkasy

Language

Russian

English Translation

No