Number

74

Full Name

Sopilniak Halyna

Country

Ukraine

Oblast

Vinnytsia Oblast

City or Village

Shura-Mitlynetska

Language

Ukrainian

English Translation

Yes