Number

209

Full Name

Melnyk V.

Country

Ukraine

Oblast

Vinnytsia Oblast

City or Village

Tyshkivka

Language

Ukrainian

English Translation

No