Number

75

Full Name

Stashok Mykola

Country

Ukraine

Oblast

Vinnytsia Oblast

City or Village

Kryshchyntsi

Language

Ukrainian

English Translation

No