Number

101

Full Name

Khodiak Vasyl

Country

Ukraine

Oblast

Vinnytsia Oblast

City or Village

Zozova

Language

Ukrainian

English Translation

No