Number

39

Full Name

Kukharsky Volodymyr

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Vyshneve

Language

Ukrainian

English Translation

No