Youtube

Khodak Vasyl

Number 31
Country Ukraine
Oblast Vinnytsia Oblast
City Zozova
Language Ukrainian
Translation No
Documents