Youtube

Kukharsky Volodymyr

Number 39
Country Ukraine
Oblast Zhytomyr Oblast
City Vyshneve
Language Ukrainian
Translation No
Documents