Number

223

Full Name

Lytvynchuk Hanna

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Antonivka

Language

Ukrainian

English Translation

No