Number

224

Full Name

Petrenko Yakov

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Kalynivka

Language

Ukrainian

English Translation

No