Number

127

Full Name

Prokopchuk Mykhail

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Trokovychi

Language

Ukrainian

English Translation

Yes