Number

81

Full Name

Tereshchenko

Country

Ukraine

Oblast

Kyiv Oblast

City or Village

Velyka Vilshanka

Language

Ukrainian

English Translation

No