Youtube

Voznytsia (Makukh) Natalia

Number 113
Country Ukraine
Oblast Vinnytsia Oblast
City Chetvertynivka
Language Ukrainian
Translation Yes
Documents