Number

131

Full Name

Yermoshenko Volodymyr (Vladimir)

Country

Ukraine

Oblast

Kirovohrad Oblast

City or Village

Horoshanka (Hanno-Leontovycheve)

Language

Ukrainian

English Translation

No