Number

214

Full Name

Yanishevsky Stanislav (Melnychuk H.)

Country

Ukraine

Oblast

Vinnytsia Oblast

City or Village

Bar

Language

Ukrainian

English Translation

No